Uniek vijzelsysteem tilt afzinktechniek naar hoger niveau

MBS Kelderbouw heeft tussen de rijksmonumentale panden in het hartje van Amsterdam een unieke afzinkkelder van ruim 8 meter diep gerealiseerd. Het projectteam onder leiding van Joris Bakker, CTO van de MBS Groep, heeft de afzinkmethode geoptimaliseerd door het gepatenteerde hydraulisch vijzelsysteem uit te breiden. Naast het naar beneden drukken van het caisson (door de wrijvingsweerstand van de bodem) kan nu ook het scheef zakken van het caisson in slappe grondlagen worden voorkomen.

Dit systeem is ideaal voor risicovolle bouwlocaties of bouwlocaties met slappe grondlagen waarop het caisson moet worden opgebouwd en heeft ervoor gezorgd dat de afzinkkelder aan de Reguliersdwarsstraat gecontroleerd en schadeloos afgezonken kon worden. Adviesbureau CRUX heeft het project nauwkeurig gemonitord.  De vooraf gestelde grenswaarden zijn niet overschreden en er heeft geen noemenswaardige zetting of maaiveldzakking plaatsgevonden.

Uitdagingen binnen het ontwerptraject

Projectleider Tim van Valkengoed heeft het ontwerptraject begeleid waarbij het bestaande 17e-eeuwse pand van de buren op houten palen en de monumentale voorgevel van het naast gelegen pand van de opdrachtgever voor de nodige uitdagingen zorgden. Het aanlegniveau van de kelder kwam in de buurt van het paalpuntniveau van het pand van de buren. De monumentale gevel van het voormalige koetshuis stond afgeschoord strak naast de bouwlocatie.

Kwaliteit en veiligheid op de Herengracht

Tim van Valkengoed vertelt: “Om tot het gewenste eindresultaat te komen, moesten we tijdens het project een hoge mate van controle en maatwerk toepassen. De naast gelegen 17e -eeuwse herenpanden staan namelijk op oude houten palen. De realisatie van een zwaar caisson van ruim 8 meter diep, had kunnen resulteren in zettingen van de naastgelegen panden.”

Om dit te voorkomen, heeft MBS Kelderbouw extra palen gebruikt om het caisson op te zetten tijdens de opbouw fase. Tijdens het afzinken heeft deze steunconstructie met vijzels ervoor gezorgd dat de bak gecontroleerd afgezonken kon worden in de slappe klei- / veengrond. Door het caisson af te steunen werd scheef- en/of doorzakken voorkomen.

Duurzaam en verantwoord afzinken

MBS Kelderbouw heeft tijdens de realisatie van het project ook nagedacht over CO2 reducerende technieken om de bouw duurzamer te maken. Zo is de bouwput ontgraven met een elektrische kraan, waardoor de uitstoot tot een minimum beperkt werd én er geen onnodig overlast van diesel motoren was.

Nadat de wanden van de afzinkkelder in het werk waren gestort, werd het caisson nat (onder water) afgezonken. Door deze keuze hoefde er geen bronbemaling worden ingezet om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Door duikers in te zetten, konden obstakels onder de kelderwanden uit de weg worden geruimd en werd er tot slot, onder water, een keldervloer van staalvezelbeton ingestort.

MBS Kelderbouw

MBS Kelderbouw is specialist in ondergronds bouwen en biedt zakelijke en particuliere opdrachtgevers innovatieve ondergrondse oplossingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van op maat gemaakte kelders waaronder (prefab) woonhuiskelders onder nieuwbouw, ondergrondse uitbreidingen van bestaande woningen en grote parkeergarages onder appartementencomplexen in de binnenstad.

Wij verzorgen het gehele bouwtraject: van het ontwerp en de vooronderzoeken tot aan de waterdichte oplevering inclusief de paalfundering, het grondwerk, de bronbemaling, alle noodzakelijke geotechnische advisering en het maken van bemalings- en monitoringsplannen (risicobeheersing). Hierbij bewaken we de voortgang van het voorbereidings- en uitvoeringstraject.

Neem voor meer informatie over afzinkkelders contact op met:

Wim van Looijengoed via 06-22486031 of 035-5881888.

Wim van Looijengoed

Volg MBS Kelderbouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

Contact

MBS Kelderbouw
Energieweg 2
3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32096394
Btw-nummer: NL812441321B01