Duurzaamheid & maatschappij

MBS Kelderbouw vindt dat ze de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om duurzaam te werken. Wij zoeken hierbij de balans tussen mens, milieu en maatschappij. Dit vertaalt zich in de praktijk in het toepassen van nieuwe technieken en materialen en een bedrijfsvoering met oog voor mens en milieu:

  • Als lid van de Bond voor Fabrikanten voor Betonproducten in Nederland (BFBN) werkt MBS Kelderbouw mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
  • MBS Kelderbouw heeft ingezet op een CO2-managementsysteem. Hierdoor hebben we inzicht in onze CO2-uitstoot en inzichtelijk waar we dat kunnen terugbrengen.
  • In de kantoren zijn CO2-reducerende materialen gebruikt zoals hoogwaardige isolatie en bewegingsmelders om te voorkomen dat de verlichting en airco te lang aanblijven.
  • Ons productieproces is duurzaam. Hier maakt de monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten volgens de ISO 14001 norm deel van uit.
  • Bij het werken op locatie wordt rekening gehouden met de woonplaats van onze medewerkers. Medewerkers worden op de dichtstbijzijnde projectlocatie vanaf de eigen woonplaats ingedeeld. Hierdoor worden geen onnodige kilometers gereden.
  • We steunen maatschappelijke doelen die raakvlak hebben met onze dagelijkse activiteiten.
  • Via onze medewerkers sponsoren wij verschillende maatschappelijke, sportieve en culturele evenementen.
  • We bieden studenten de gelegenheid een afstudeeropdracht of stage bij ons te volbrengen.
  • Bij D&C projecten wordt tijdens het ontwerp geanticipeerd op duurzame materialen en een maatschappelijk verantwoorde werkwijze.

Sinds 2015 is de gehele MBS Kelderbouw partner van Duurzaam Gebouwd. Duurzaam Gebouwd brengt als integraal platform alle schakels in de bouw- en vastgoedsector samen en richt zich, samen met toonaangevende partners, op integrale samenwerking, kennis- en netwerkdeling en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe business. De missie van Duurzaam Gebouwd is het vooruit helpen van de samenwerking binnen de integrale bouw- en vastgoedsector.

Volg Kelderbouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

Contact

MBS Kelderbouw
De Limiet 28
4131 NR Vianen

KvK-nummer: 32096394
Btw-nummer: NL812441321B01

  • Volg Kelderbouw op
MBS Kelderbouw