Bouwvergunning

Bouwvergunning verplicht bij kelderbouw

Voor het bouwen van een kelder is altijd een bouwvergunning (omgevingsvergunning) in combinatie met constructietekeningen en berekeningen noodzakelijk. De constructieve eisen die aan een kelder gesteld worden, worden door de gemeente en verzekeringsinstanties getoetst. Ook als u een kelder wilt realiseren onder een vergunningsvrije uitbouw of serre dient u voor de kelder een vergunning aan te vragen.

Noodzakelijke bodemonderzoeken

Voor het aanvragen van een bouwvergunning moet aangetoond worden dat uw bouwplannen geen schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving. Door uw bouwwerkzaamheden kan schade ontstaan aan naastgelegen funderingen en heipalen. Dit betekent dat er voor de bouw van een kelder inclusief het graafwerk, de bronbemaling en de paalfunderingen een zettingsberekening en een doordacht bouwplan gemaakt moeten worden. Voor de zettingsberekening zijn sonderingen, het plaatsen van peilbuizen en een waterpassing ten opzichte van N.A.P. noodzakelijk. Ook dienen de minimale en de maximale grondwaterstand te worden opgevraagd in het gemeentearchief en/of bij waterschappen en getoetst te worden aan de praktijk. In dit alles dient de communicatie met de omgeving niet vergeten te worden.

Teken- en rekenwerk

Nadat de maatvoering van het bouwplan door u of uw architect is opgegeven en is ingemeten en het tekenwerk akkoord is bevonden, wordt de constructieberekening van de kelder door MBS Kelderbouw verzorgd. Onze engineering maakt de constructieberekening van de kelder in de praktijk meestal onder categorie 5 volgens criteria 73/06 van de Kiwa normering. In overleg kunnen wij echter ook de complete hoofdberekening verzorgen. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende categorieën:

Categorie 1
Certificaathouder fabriceert volgens opgave van de opdrachtgever.

Categorie 2
Certificaathouder maakt zelf detailtekeningen op basis van de toegeleverde berekening.

Categorie 3

Certificaathouder maakt zelf tekeningen en berekeningen van één of meer individuele elementen zonder rekening te houden met het samenstel waarin de elementen terecht kunnen komen (bijvoorbeeld voorraadproducten).

Categorie 4

Certificaathouder maakt zelf tekeningen en berekeningen van zowel de elementen als van het samenstel daarvan in één vlak (bijvoorbeeld vloeren zonder schijfwerking).
Categorie 5

Certificaathouder maakt zelf tekeningen en berekeningen van zowel de elementen als het samenstel daarvan. Dit samenstel maakt deel uit van de hoofddraagconstructie.

Categorie 6
Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van een volledig casco, al dan niet inclusief fundering.

Categorie 7
Certificaathouder neemt het hele bouwwerk aan.

Middels deze categorieën wordt niet alleen eenduidig aangegeven wie verantwoordelijk is voor (onderdelen van) de constructietekeningen en –berekeningen, ook wordt hiermee geregeld wie verantwoordelijk is voor de onderlinge samenhang van de prefab betonelementen en de verschillende bouwdelen (al dan niet van prefab beton) binnen de totale hoofddraagconstructie.

Wij helpen u verder

MBS Kelderbouw kan u ondersteunen bij de aanvraag van de bouwvergunning voor het bouwen van een kelder. Wij kunnen de berekeningen en tekeningen verstrekken die voor de vergunningsaanvraag en bouwvergunning noodzakelijk zijn. Dit wordt in de praktijk een bouwputadvies genoemd. Tevens kunnen wij de benodigde bodemonderzoeken verzorgen. Wij werken hiervoor samen met geselecteerde milieuadviesbureaus en geotechnische onderzoeksbureaus. Reken op minimaal tien weken voor het uitvoeren van noodzakelijke bodemonderzoeken en het maken van de vergunningstekeningen, berekeningen en het bouwputadvies.

Eisen met betrekking tot het maken van bouwputten

Volg Kelderbouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

Contact

MBS Kelderbouw
De Limiet 28
4131 NR Vianen

KvK-nummer: 32096394
Btw-nummer: NL812441321B01

  • Volg Kelderbouw op
MBS Kelderbouw