Grond- en heiwerk

Palen aanbrengen

Het grootste risico op problemen bij kelderbouw is gelegen in het grondwerk, het heiwerk en de waterhuishouding van de bouwkuip – niet alleen voor de opdrachtgever maar juist ook voor de omgeving. Voorafgaand aan het graven worden de palen aangebracht omdat hei- en boorstellingen vanwege hun enorme omvang vaak niet in de bouwput kunnen staan. Op elke locatie zijn palen aan te brengen, zelfs inpandig en onder bestaande gebouwen. De bereikbaarheid van de bouwlocatie is van groot belang om de kosten voor het aanbrengen van palen in te kunnen schatten.

Bouwkuip ontgraven en begrenzen

Na het aanbrengen van de palen wordt de bouwkuip uitgegraven en wordt de bouwkuipbegrenzing aangebracht. Indien er voldoende ruimte is, kan dat worden uitgevoerd onder talud. Afhankelijk van de bodemgesteldheid zal het talud onder een bepaalde schuinte extra ruimte vergen. De bouwkuip kan begrensd worden met stalen damwanden, soilmixwanden, boorpalenwanden of bodeminjectie en zelfs door middel van het bevriezen van de bodem. Dit zijn erg kostbare ingrepen.

Nadat de bouwkuip is aangebracht, zal de bouwput worden ontgraven. Dit veroorzaakt een ontlasting aan de binnenzijde waardoor altijd zetting in de omgeving ontstaat. Monitoring van de omgeving is nodig om de mate van zetting en het tijdstip vast te leggen en tijdig in te kunnen grijpen als de bouwkuip bezwijkt. De praktijk wijst uit dat ingrijpen helaas nogal eens nodig is. Bouwkuipen kunnen worden verankert met grondankers in de omgeving van de bouwkuip. Deze bouwkuipverankering in de omgeving heeft juridische consequenties omdat deze ondergronds in het perceel van buren terecht komt.

Bronbemaling

Tijdens het graven van de bouwkuip en het eventueel saneren van vervuilde bodem moet het grondwater weggehouden worden. Meer informatie over bemaling vindt u hier.

CAR- en WA-verzekering

Riskante bouwwerkzaamheden zoals kelderbouw, het bijbehorende graafwerk en bronbemaling en het aanbrengen van funderingspalen dienen altijd separaat gemeld te worden bij een CAR-verzekering (Construction All Risk) en WA-verzekering omdat er anders geen dekking wordt verleend bij schade. Omdat wij een doorlopende CAR-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering hebben, loopt u het minste risico wanneer u al dit werk geheel uitbesteedt aan MBS Kelderbouw

Meer informatie over wat wij wel en niet doen, vindt u in onze algemene voorwaarden.

Volg Kelderbouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

Contact

MBS Kelderbouw
De Limiet 28
4131 NR Vianen

KvK-nummer: 32096394
Btw-nummer: NL812441321B01

  • Volg Kelderbouw op
MBS Kelderbouw