Producten

Afzinkkelder

icon-lg

MBS Afzinkkelder

Dé oplossing voor in de bebouwde kom. 

Bouwen zonder bouwkuip met de MBS-afzinkkelder® 

Door de afzinkkelder van MBS Kelderbouw is het mogelijk om te bouwen op de erfgrens. Deze afzinkkelder kan het gebruik van damwanden reduceren en zelfs overbodig maken. Dit is een bijzondere bouwmethode naast andere bouwmethodes van MBS Kelderbouw. Naast de mogelijkheid om te bouwen op de erfgrens, is het ook mogelijk om te bouwen op binnenstedelijke, krappe bouwlocaties en rondom leidingen in de grond. Op veel plaatsen het noodzakelijk om van bouwmaterialen als stalen damwanden, boorpalen of soilmix  een bouwkuip te maken.   

Ook wordt bodeminjectie toegepast of zelfs met bevriezing van de bodem gewerkt. Het nadeel van tijdelijke bouwkuipen is het ruimteverlies dat optreedt, omdat de bouwkuip ruim rondom de kelder moet worden gepositioneerd. Dit voorkomt MBS Kelderbouw met de afzinkkelder. 

Bekijk ons patent voor de MBS-afzinkkelder®

 

 

 

Bouwmethode voor een afzinkkelder

De afzinkkelder wordt door MBS Kelderbouw op het aardoppervlak opgesteld of in het werk gestort en vervolgens van binnenuit ontgraven en trillingvrij afgezonken. Door de montage van een tijdelijk stempelraam verkrijgt de gestempelde caissonconstructie de benodigde stabiliteit. Door het gebruik van grondankers en een hydraulisch vijzelsysteem kan de wanddikte van het afzinkbare caisson aanzienlijk gereduceerd worden. 
 
De ankerstangen van de grondankers worden verticaal door een gain in het hart van de massieve kelderwanden gevoerd waardoor de hydraulische vijzels tijdens het trekken aan de grondankers een druk op de kelderwanden uitoefenen. De wrijvingsweerstand aan de buitenzijde van de geïsoleerde afzinkkelder kan worden gereduceerd met glijfolie of bentoniet. 

Afzinkbare caissons worden vaak overmatig gedimensioneerd om voldoende gewicht te krijgen voor het afzinken. MBS Kelderbouw heeft patent verkregen op het trekken van een caisson aan grondankers.  

Tijdens de bouw wordt geluidsoverlast, trillingen, zettingen, burenoverlast, onnodige perforatie van de bodem en barrièrewerking in grondwaterstromen worden bij het afzinken als bouwmethode voorkomen. 

icon-lg-2

Productkenmerken

  • Bouwmethode zonder trillingen, een voordeel binnen de bebouwde kom; 
  • Bouwconstructie met ruimtewinst en grotere vrijheid in het ontwerp door het voorkomen van gescheiden grondkerende voorzieningen; 
  • Constructie die snel voltooid kan worden doordat er minder ontgraven hoeft te worden en er vooraf geen grondkerende constructies behoeven te worden aangebracht; 
  • Aanzienlijk minder of geen grondwateronttrekking (leges, heffingen, langdurige provinciale onttrekkings- en lozingsvergunningen, et cetera); 
  • Snellere acceptatie bouwplan door omgeving (bezwaren vergunningsfase); 
  • Minder stagnatie tijdens de bouw (burenoverlast, bezwaren); 
  • Nette en schone bouw zonder veel grondverplaatsing (aanvullen bouwput). 
icon-lg-3

Productafbeeldingen

icon-lg-4

Veelgestelde vragen

Particulier

Een afzinkkelder is in bijna alle afmetingen mogelijk. De MBS afzinkkelders variëren van een aanbouw tegen een woonhuis tot grote parkeergarages. Kijk bij onze gerealiseerde projecten om een goed beeld te krijgen van de variatie in afmetingen en de verschillende mogelijkheden. Omdat MBS Kelderbouw zelf constructeurs en ervaren projectleiders in huis heeft, kan in het voortraject een passend en deskundig advies worden gemaakt.

Een afzinkkelder kan in een bekisting in het werk worden gestort. Een nadeel van afzinkkelderbouw met in het werk gestorte kelderwanden is de langere bouwtijd op de bouwplaats, de wekenlange uithardingsperiode en de mindere kwaliteit van de uitstraling van het beton. Bij een gestorte kelder blijven centerpengaten en aftekening van de bekisting zichtbaar en kan er in de praktijk een grindnest ontstaan. Massieve prefab kelderwanden zijn vlak en glad en worden op onze productielocatie (MultiBeton) in Vianen gestort op stalen tafels onder het KOMO-certificaat. Dit zorgt voor een mooie gladde, homogene en maatvaste afwerking van de kelderwanden. In de wanden kunnen naar wens allerlei voorzieningen voor leidingen worden gestort. De afzinkkelderwanden kunnen door de opdrachtgever worden gekeurd voordat ze in het werk worden gesteld.

Voor het bouwen van een kelder is altijd een bouwvergunning (omgevingsvergunning) in combinatie met constructietekeningen en berekeningen noodzakelijk. De constructieve eisen die aan een kelder gesteld worden, worden door de gemeente en verzekeringsinstanties getoetst. Ook als u een kelder wilt realiseren onder een vergunningsvrije uitbouw of serre dient u voor de kelder een vergunning aan te vragen.

 

MBS Kelderbouw kan u ondersteunen bij de aanvraag van de bouwvergunning voor het bouwen van een kelder. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Elke kelder wordt op maat gemaakt, er gelden geen standaardvormen. Wanddikte: 20-45 cm, afhankelijk van de constructie.

MBS levert de garantie op waterdichtheid en volledige uitvoering inclusief grondwerk, heiwerk, bemaling, monitoring, rapportage et cetera. Hiervan ontvangt u een garantiecertificaat. MBS werkt met een gecertificeerd systeem dat toeziet op de kwaliteit, de veiligheid, de vorm en verslaglegging in de organisatie. Dit systeem is door KIWA gecertificeerd en wordt jaarlijks gecontroleerd door middel van een audit.

Voor zakelijke afnemers

Wanneer de afzinkkelder op diepte is afgezonken, worden de paalkoppen en grondankers in de vloerwapening verwerkt en stort MBS Kelderbouw de keldervloer waterdicht tussen de kelderwanden. Om bemaling tijdens het afzinken te voorkomen, kan de afzinkkelder ook onder water worden afgezonken. Dan wordt er na het afzinken onder water een betonvloer gestort. Voordat het kelderdek wordt aangebracht, wordt het grote stempelraam verwijderd. Eventueel wordt de gronddruk van buitenaf tijdelijk afgestempeld naar de keldervloer met schuine schoren die gemakkelijk verwijderd kunnen worden nadat het kelderdek is gelegd en afgestort.

Met de afzinkkelder bouwt u gegarandeerd met het minste risico op schade. Een traditionele bouwkuip kost altijd meer bouwtijd en heeft aanzienlijk meer risico omdat vooraf niet bekend is wat er in de bodem aanwezig is. Met de afzinktechniek kunnen oude funderingen, olietanks, bodemvervuiling of puinresten beheerst en controleerbaar onder de kelderwanden vandaan worden gehaald en afgevoerd. Omdat MBS Kelderbouw het liefst de totaalverantwoordelijkheid heeft en de gehele bouwput inclusief paalfundatie, graafwerk, afzinken, bronbemaling aanneemt, kan de opdrachtgever gevrijwaard worden van claims en aansprakelijkheid voor omgevingsschade.

Informatie aanvragen

Wilt u graag meer informatie ontvangen over een afzinkkelder? Neem dan contact met ons op en bespreek uw toekomstige project.

Andere producten van MBS Kelderbouw

Volg Kelderbouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

Contact

MBS Kelderbouw
De Limiet 28
4131 NR Vianen

KvK-nummer: 32096394
Btw-nummer: NL812441321B01

  • Volg Kelderbouw op
MBS Kelderbouw