Producten

Afzinkkelder

icon-lg

MBS Afzinkkelder

Dé oplossing in dichtbebouwde gebieden.

Schadevrij bouwen zonder bouwkuip met de MBS-afzinkkelder®

Een (geïsoleerde) afzinkkelder van MBS Kelderbouw kan in veel gevallen het gebruik van damwanden reduceren of zelfs geheel overbodig maken. Hierdoor is bouwen op de erfgrens mogelijk. Dit maakt de afzinkkelder bij uitstek geschikt voor binnenstedelijke krappe bouwlocaties waar rondom belendingen staan of leidingen in de grond liggen. Op veel plaatsen in Nederland wordt namelijk een bouwkuip van bijvoorbeeld stalen damwanden, boorpalen of soilmix wanden noodzakelijk geacht om een droge bouwput te creëren waarin de kelder gebouwd kan worden. Ook wordt bodeminjectie toegepast of zelfs met bevriezing van de bodem gewerkt. Het nadeel van tijdelijke bouwkuipen is het ruimteverlies dat optreedt, omdat de bouwkuip ruim rondom de kelder moet worden gepositioneerd.

Bekijk ons patent voor de MBS-afzinkkelder®

 

 

 

Bouwmethode voor een afzinkkelder

De afzinkkelder wordt door MBS Kelderbouw op het maaiveld opgesteld of in het werk gestort op een snijmes en vervolgens van binnenuit ontgraven en trillingvrij afgezonken. Door de montage van een tijdelijk stempelraam verkrijgt de gestempelde caissonconstructie de benodigde stabiliteit in de kwetsbare omgeving. Door het gebruik van grondankers en een hydraulisch vijzelsysteem kan de wanddikte van het afzinkbare caisson aanzienlijk gereduceerd worden.

Doorgaans worden afzinkbare caissons overmatig gedimensioneerd om voldoende gewicht te krijgen voor het afzinken. MBS Kelderbouw heeft patent verkregen op het trekken van een caisson aan grondankers. De ankerstangen van de grondankers worden verticaal door een gain in het hart van de massieve kelderwanden gevoerd waardoor de hydraulische vijzels tijdens het trekken aan de grondankers een loodrechte lineaire kracht op de kelderwanden uitoefenen. De wrijvingsweerstand aan de buitenzijde van de geïsoleerde afzinkkelder kan worden gereduceerd met glijfolie of bentoniet. Geluidsoverlast, trillingen, zettingen en onnodige perforatie van de bodem en barrièrewerking in grondwaterstromen worden bij het afzinken als bouwmethode voorkomen.

icon-lg-2

Productkenmerken

 • Trillingvrije bouwmethode, een voordeel in dichtbebouwde omgeving;
 • Ruimtewinst en grotere ontwerpvrijheid door het voorkomen van gescheiden grondkerende voorzieningen;
 • Snelle bouwmethode doordat er minder ontgraven hoeft te worden en er vooraf geen grondkerende constructies behoeven te worden aangebracht;
 • Aanzienlijk minder of geen grondwateronttrekking (leges, heffingen, langdurige provinciale onttrekkings- en lozingsvergunningen, et cetera);
 • Snellere acceptatie bouwplan door omgeving (bezwaren vergunningsfase);
 • Minder stagnatie tijdens bouwfase (overlast buurt, bezwaren);
 • Nette en schone bouw zonder veel grondverplaatsing (aanvullen bouwput).
icon-lg-3

Productafbeeldingen

icon-lg-4

Veelgestelde vragen

Particulier

Een afzinkkelder is in bijna alle afmetingen mogelijk. De MBS afzinkkelders variëren van een aanbouw tegen een woonhuis tot grote parkeergarages. Kijk bij onze gerealiseerde projecten om een goed beeld te krijgen van de variatie in afmetingen en de verschillende mogelijkheden. Omdat MBS Kelderbouw zelf constructeurs en ervaren projectleiders in huis heeft, kan in het voortraject een passend en deskundig advies worden gemaakt.

Een afzinkkelder kan in een bekisting in het werk worden gestort. Een nadeel van afzinkkelderbouw met in het werk gestorte kelderwanden is de langere bouwtijd op de bouwplaats, de wekenlange uithardingsperiode en de mindere kwaliteit van de uitstraling van het beton. Bij een gestorte kelder blijven centerpengaten en aftekening van de bekisting zichtbaar en kan er in de praktijk een grindnest ontstaan. Massieve prefab kelderwanden zijn vlak en glad en worden op onze productielocatie (MultiBeton) in Vianen gestort op stalen tafels onder het KOMO-certificaat. Dit zorgt voor een mooie gladde, homogene en maatvaste afwerking van de kelderwanden. In de wanden kunnen naar wens allerlei voorzieningen voor leidingen worden gestort. De afzinkkelderwanden kunnen door de opdrachtgever worden gekeurd voordat ze in het werk worden gesteld.

Voor het bouwen van een kelder is altijd een bouwvergunning (omgevingsvergunning) in combinatie met constructietekeningen en berekeningen noodzakelijk. De constructieve eisen die aan een kelder gesteld worden, worden door de gemeente en verzekeringsinstanties getoetst. Ook als u een kelder wilt realiseren onder een vergunningsvrije uitbouw of serre dient u voor de kelder een vergunning aan te vragen.

 

MBS Kelderbouw kan u ondersteunen bij de aanvraag van de bouwvergunning voor het bouwen van een kelder. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Elke kelder wordt op maat gemaakt, er gelden geen standaardvormen. Wanddikte: 20-45 cm, afhankelijk van de constructie.

MBS levert de garantie op waterdichtheid en volledige uitvoering inclusief grondwerk, heiwerk, bemaling, monitoring, rapportage et cetera. Hiervan ontvangt u een garantiecertificaat. MBS werkt met een gecertificeerd systeem dat toeziet op de kwaliteit, de veiligheid, de vorm en verslaglegging in de organisatie. Dit systeem is door KIWA gecertificeerd en wordt jaarlijks gecontroleerd door middel van een audit.

Voor zakelijke afnemers

Wanneer de afzinkkelder op diepte is afgezonken, worden de paalkoppen en grondankers in de vloerwapening verwerkt en stort MBS Kelderbouw de keldervloer waterdicht tussen de kelderwanden. Om bemaling tijdens het afzinken te voorkomen, kan de afzinkkelder ook onder water worden afgezonken. Dan wordt er na het afzinken onder water een betonvloer gestort. Voordat het kelderdek wordt aangebracht, wordt het grote stempelraam verwijderd. Eventueel wordt de gronddruk van buitenaf tijdelijk afgestempeld naar de keldervloer met schuine schoren die gemakkelijk verwijderd kunnen worden nadat het kelderdek is gelegd en afgestort.

Met de afzinkkelder bouwt u gegarandeerd met het minste risico op schade. Een traditionele bouwkuip kost altijd meer bouwtijd en heeft aanzienlijk meer risico omdat vooraf niet bekend is wat er in de bodem aanwezig is. Met de afzinktechniek kunnen oude funderingen, olietanks, bodemvervuiling of puinresten beheerst en controleerbaar onder de kelderwanden vandaan worden gehaald en afgevoerd. Omdat MBS Kelderbouw het liefst de totaalverantwoordelijkheid heeft en de gehele bouwput inclusief paalfundatie, graafwerk, afzinken, bronbemaling aanneemt, kan de opdrachtgever gevrijwaard worden van claims en aansprakelijkheid voor omgevingsschade.

Informatie aanvragen

Wilt u graag meer informatie ontvangen over een afzinkkelder? Neem dan contact met ons op en bespreek uw toekomstige project.

Andere producten van MBS Kelderbouw

Informatie aanvragen

Wilt u graag meer informatie ontvangen over een afzinkkelder? Neem dan contact met ons op en bespreek uw toekomstige project.

Informatie aanvragen

Wilt u graag meer informatie ontvangen over een afzinkkelder? Neem dan contact met ons op en bespreek uw toekomstige project.

Informatie aanvragen

Wilt u graag meer informatie ontvangen over een afzinkkelder? Neem dan contact met ons op en bespreek uw toekomstige project.

Informatie aanvragen

Wilt u graag meer informatie ontvangen over een afzinkkelder? Neem dan contact met ons op en bespreek uw toekomstige project.

Informatie aanvragen

Wilt u graag meer informatie ontvangen over een afzinkkelder? Neem dan contact met ons op en bespreek uw toekomstige project.

Volg MBS Kelderbouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

Blijf op de hoogte met de MBS nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze projecten, producten en nieuws met de MBS nieuwsbrief. Schrijf u direct in.
  Contact

  MBS Kelderbouw
  Energieweg 2
  3762 ET Soest

  Postbus 115
  3760 AC Soest

  KvK-nummer: 32096394
  Btw-nummer: NL812441321B01