Producten

Prefab kelderbak

icon-lg

Prefab kelderbak

Een gegarandeerd waterdichte prefab kelderbak

Een prefab kelder is een zeer goede optie voor het creëren van extra ruimte. De bouwgrond wordt optimaal benut en bovendien is de prijs voor aanschaf relatief laag.

Op onze productielocatie MultiBeton in Vianen produceren wij prefab kelderbakken op maat voor een standaardprijs die gegarandeerd tien jaar waterdicht zijn (wettelijk maximum). Een prefab kelderbak wordt toegepast voor uiteenlopende doeleinden waaronder:

 • Liftputten/prefab liftschachten
 • Pompputten
 • Installatieputten
 • Prefab zwembaden/zwemvijvers
 • Prefab gemalen

MBS Kelderbouw produceert een prefab kelderbak in uiteenlopende afmetingen. Omdat de waterdichte kelder over de weg vervoerd wordt, zijn de maximaal mogelijke afmetingen 6 meter breed x 15 meter lang, mits de aanvoerroute het toelaat. Bij veel leveranciers zijn het grondwerk en de bemaling niet bespreekbaar. MBS Kelderbouw verzorgt dit echter graag voor u. Wij nemen indien gewenst complete werken aan inclusief:

 • Bodemonderzoek
 • Funderingsadvies
 • Grond- en heiwerk
 • Damwanden
 • Bemaling grondwater
 • Plaatsing

Zodra via tekeningen en berekeningen is vastgelegd hoe uw waterdichte kelder er precies uit gaat zien, kan de productie gestart worden. Op onze productielocatie (MultiBeton) wordt met een verstelbare standaardmal gewerkt. Met behulp van standaardwapening worden alle in te storten voorzieningen op de juiste plek op de mal vastgezet. Zodra alle onderdelen juist en compleet zijn aangebracht, kan de mal na controle worden vrijgegeven voor het storten van beton. Voor maatwerk worden speciale projectmatige mallen gemaakt.

icon-lg-2

Productkenmerken

 • De kelder wordt als één bak gefabriceerd, getransporteerd en geplaatst; de kelder kan open zijn of met dek (deksel, vloer begane grond).
 • Er zijn geen naden (garantie op waterdichtheid).
 • Een prefab kelder is in één dag te plaatsen, dus verkorting van de bouwtijd en de tijd dat bronbemaling nodig is.
 • Meer woonruimte is meer wooncomfort en bij verkoop toegevoegde waarde (geldt uiteraard ook voor niet-prefab kelders.
icon-lg-3

Productafbeeldingen

icon-lg-4

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen

De prijs wanneer u een prefab kelder wilt laten bouwen is niet zomaar te geven. Dit komt omdat de kosten van een prefab kelder van vele factoren die bij de kelderbouw een rol spelen afhankelijk zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de factoren die een grote rol spelen bij de hoogte van de kosten van het bouwen van een prefab kelder.

De kosten voor het laten bouwen van een prefab kelder zijn sterk afhankelijk van de omgeving. Het is lastiger (en dus duurder) om middenin Amsterdam een kelder te realiseren dan op een vrijliggende kavel op de Veluwe. Echter op beide locaties heeft u last van wegzakkend regenwater dat tijdens de kelderbouw weggepompt moet worden. Vandaar dat er steeds meer oog is voor de risico’s van de indirecte bouwkosten. Snel ‘de grond uit zijn’ is een gevleugelde uitspraak in kringen van bouwers waarbij gedoeld wordt op het risico van het droog en stabiel houden van de bouwput. Ook als het gat netjes gegraven is en de zon schijnt op het talud kan het inkalven van de bouwput tot de nodige schade leiden.

Traditioneel wordt er wanneer u een kelder gaat laten bouwen eerst een bouwput gegraven en daarin wordt de keldervloer gewapend en gestort. Als de vloer is uitgehard, worden de wanden bekist, gewapend en gestort in het werk. Dat kost serieus tijd. Al die tijd is het risico op bouwputinstabiliteit aanwezig. In een binnenstedelijke omgeving wordt de bouwput veelal gevormd met stalen damwanden of mixtechnieken met bodemverharder. De geprofileerde stalen damwandprofielen worden in de grond gedrukt of getrild. Dat veroorzaakt overlast en bodemperforatie. Om de kosten te reduceren worden deze damwanden na de bouw van de kelder zoveel mogelijk weer uit de grond getrokken. Dit veroorzaakt ruimte, zetting van de omgeving en bodemschade. Ondergrondse bodemvervuiling zoals puinresten en oude funderingen zorgt dikwijls voor beschadiging van deze damwanden waardoor de bouwput alsnog lek blijkt tijdens het uitgraven. Dit wordt dan weer opgelost met chemische bodeminjectie. Al met al een riskante onderneming met veel kans op onvoorziene kosten en tegenvallers in de planning voor het laten bouwen en plaatsen van een prefab kelder.

Omdat onvoorziene bodemrisico’s voor een aanzienlijke kostenverhoging kunnen zorgen, zijn de kosten van het ondergronds laten bouwen van een prefab kelder veelal pas achteraf goed vast te stellen. Dergelijke risico’s zijn nooit geheel uit te sluiten. Uitgebreid bodemkundig en hydrologisch vooronderzoek en kennis van ondergronds bouwen en waterbeheersing zijn essentieel om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Voor dergelijk vooronderzoek moeten ook de nodige kosten gerekend worden. Reken op minstens enkele duizenden euro’s. Bevindingen uit deze eerste indicatieve vooronderzoeken zoals sonderingen, peilbuisgegevens en een milieukundige analyse kunnen tot noodzakelijk vervolgonderzoek leiden.

Omdat bij veel kelders (tijdens de bouwfase) de opwaartse kracht van het grondwater de kelder uit de grond wil drukken, zijn speciale grondankers of trekpalen noodzakelijk. De prijs van de benodigde grondankers/trekpalen is sterk afhankelijk van de bereikbaarheid van de bouwlocatie, de grondgesteldheid en beschikbare machines.

De kosten voor het graafwerk, de bronbemaling en het waterdicht afwerken van de prefab kelder zijn door MBS Kelderbouw redelijk snel inzichtelijk te maken wanneer u een kelder wilt laten bouwen. Voor een definitieve prijsvorming zijn minimaal de genoemde bodemonderzoeken en constructieberekeningen nodig. Vanwege onze ervaring en de daaruit voortvloeiende deskundigheid worden we steeds vaker als kennispartner ingehuurd in het voortraject van de kelderbouw. Wij kunnen als bouwer in overleg met de architect en de constructeur direct de kosten bereken van te maken keuzes voor bemaling, grondwerk, paalsystemen, grindankers en bouwputconfiguraties.

Ons netwerk van relaties in de weg- en waterbouw en onder CAR-verzekeraars (Construction-All-Risks) is van belang om een snelle inschatting te kunnen maken van de technische, juridische en financiële haalbaarheid van de bouw van de door de opdrachtgever gewenste betonkelder. Bouwputten met grondwateronttrekking, bodeminjectie en ankers in de omgeving raken namelijk direct aan de juridische mogelijkheden van een ondergronds bouwwerk. Door de jarenlange ervaring is binnen MBS Kelderbouw ruim voldoende juridische kennis met betrekking tot dit onderwerp aanwezig.

Andere producten van MBS Kelderbouw

Contact

MBS Kelderbouw
De Limiet 28
4131 NR Vianen

KvK-nummer: 32096394
Btw-nummer: NL812441321B01

 • Volg Kelderbouw op
MBS Kelderbouw