Levertijd

Snelle levertijd mogelijk

MBS Kelderbouw heeft een productielocatie (MultiBeton) in Vianen waar kelderwanden of prefab kelders snel en voordelig geproduceerd worden. Als de constructietekeningen, berekeningen en productietekeningen gereed zijn, bedraagt de levertijd drie à vier weken. Omdat de kelder bijna altijd deel uitmaakt van een groter bouwwerk is de constructieberekening van het gehele bouwwerk leidend voor de voortgang en exacte levertijd.

Noodzakelijke informatie

De opwaartse kracht onder de kelder kan in veel gevallen gecompenseerd worden met het gewicht van de bovenbouw. Hier moet de constructeur in zijn gewicht- en opdrijfberekening rekening mee houden. Hierbij zijn de minimale en maximale grondwaterstanden ten opzichte van N.A.P. noodzakelijk. Het komt dikwijls voor dat er vertraging in de levertijd ontstaat omdat deze essentiële informatie niet vanaf het begin van het bouwproject bekend is of de invloed ervan bij wijzigingen in het traject onderschat wordt. De uiteindelijke levertijd van een kelder is dus afhankelijk van goedkeuring op definitieve stukken waarbij ook gedacht moet worden aan bemalingsvergunningen, een tijdige melding ten behoeve van saneringen etc.

Voor een snelle voortgang van het voorbereidingsproces en het uiteindelijke productieproces dienen wij de noodzakelijke en definitieve gegevens te hebben voordat we een opdracht voor het produceren van een kelder definitief in behandeling nemen.

Hierbij gaat het om de definitieve ontwerptekeningen van de architect, de hoofdberekening van de totale constructie, de maximale grondwaterstand en de grondslag (sonderingsrapport met funderingsadvies).

Een bemalingsadvies is nodig als er tijdelijk grondwater verpompt moet worden. Deze gegevens zijn van wezenlijk belang om aanpassingen en extra kosten in een later stadium te voorkomen. We integreren al deze gegevens in een totaalberekening voor de kelder. Deze berekening moet ter goedkeuring aan de hoofdconstructeur, verzekering en de gemeente worden voorgelegd. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de ingediende stukken.

MBS Kelderbouw als bouwteampartner

Om de levertijd te bewaken is het verstandig een kelderbouwer als bouwteampartner tijdig in het ontwerp- en bouwproces te betrekken vanwege het multidisciplinaire karakter van ondergronds bouwen. Vanwege de enorme ervaring met diverse bouwkuipen, paalsystemen, grondwerk en bodemsanering, bemaling en kelderbouw wordt MBS Kelderbouw veel ingezet als kennispartner. Met een open begroting als leidraad kan samen met de architect en externe adviseurs een uitgekiend ontwerp tot stand komen waarin met alle belangen van de opdrachtgever rekening wordt gehouden. 

Volg Kelderbouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

Contact

MBS Kelderbouw
De Limiet 28
4131 NR Vianen

KvK-nummer: 32096394
Btw-nummer: NL812441321B01

  • Volg Kelderbouw op
MBS Kelderbouw