Plaatsing

Ondergronds bouwen

Omdat het plaatsen of ingraven van een kelder het lastige en meest risicovolle gedeelte van de kelderbouw is, doet MBS Kelderbouw dit graag voor u. Door de opgebouwde kennis en ruim twintig jaar aan bouwervaring in heel Nederland kent het uitgraven en drooghouden van de bouwput voor ons geen geheimen meer. Het bouwen in de grond is een bijzondere bouwactiviteit en vereist de nodige kennis, ervaring en voorzorgsmaatregelen. Tevens eist een CAR-verzekering (Construction All Risk) monitoring van de omgeving tijdens de uitvoering.

Inzicht in de bodemgesteldheid van de bouwplaats en de naastgelegen bebouwing en omgeving is niet direct te verkrijgen, terwijl het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging en al hetgeen dat zich in de grond bevindt dat een belemmering of obstakel zou kunnen zijn voor het ondergrondse bouwproces, rust op de opdrachtgever/­grondeigenaar.

Overzicht noodzakelijke onderzoeken

Om de ondergrondse risico’s zoveel mogelijk in beeld te brengen, te beperken en de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen, is het belangrijk om de bodem en het grondwater van de bouwlocatie en haar belendingen in de (bebouwde) omgeving zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Hiervoor dienen onder meer de volgende onderzoeken met instemming van de opdrachtgever te worden uitgevoerd:

 1. Hydrologisch onderzoek met bemalingadvies, invloedsgebied en zettingsberekeningen op naastgelegen (kritieke) fundaties in verband met grondwaterstanden en grondspanningen in de diepere grondlagen.
 2. Milieutechnisch grond- en grondwateronderzoek, mede gericht op de aanwezigheid van bodemverontreiniging, asbest, aromatische koolwaterstoffen (PAKS) gechloreerde koolwaterstoffen (CFK’s) en zware metalen en eventueel vluchtige stoffen.
 3. Explosievenonderzoek
 4. Bodemonderzoek in verband met:
  • De opbouw van de grond en funderingsadvies (sonderingen);
  • De aanwezigheid van funderingsresten, ondergrondse tanks en overige obstakels.
  • Bodem- en/of grondwaterverontreingiging.
 5. Funderingsonderzoek met betrekking tot belendende bebouwing en percelen (invloedssfeer) in combinatie met archiefonderzoek en monumentale status.
 6. Terreingesteldheidsonderzoek in verband met onder meer de omvang van het werkterrein (bouwput), de draagkracht van de bodem, materiaal en materieel, de aanwezigheid van wellen en noodzakelijke bronbemaling.
 7. Archeologisch onderzoek op basis van het geldende bestemmingsplan en/of bureau-/veldonderzoek;
 8. Rechtstoestand van de bouwlocatie en de naaste omgeving in verband met mogelijke publiekrechtelijke of civielrechtelijke beperkingen of belemmeringen voor de uitvoering van het werk (de levering, plaatsing en het afzinken van de kelder).

Vanuit onze productielocatie (MultiBeton) in Vianen en de engineeringsafdeling in Soest kunnen we de plaatsing van de kelder inclusief het heiwerk, graafwerk en de bronbemaling op de bouwplaats verzorgen. Hiervoor zijn een aantal gespecialiseerde mensen in vaste dienst van MBS Kelderbouw.

Volg Kelderbouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

Contact

MBS Kelderbouw
De Limiet 28
4131 NR Vianen

KvK-nummer: 32096394
Btw-nummer: NL812441321B01

 • Volg Kelderbouw op
MBS Kelderbouw