Kosten voor het laten bouwen van een kelder

 • Een eerlijk en passend advies
 • Zowel kleine als grote opstellingen
 • Maatwerk is geen enkel probleem

Wanneer u een kelder wilt laten bouwen, is er veel variatie in kosten en prijs. Dit komt doordat de kosten van een kelder van vele factoren afhankelijk is die bij de kelderbouw een rol spelen. Hieronder vindt u een overzicht van de factoren die een grote rol spelen bij de hoogte van de kosten van het bouwen van een prefab kelder.

Als u een kelder laat bouwen, reken dan op indirecte kosten

De kosten voor het laten bouwen van een prefab kelder zijn sterk afhankelijk van de omgeving. Het is lastiger (en dus duurder) om middenin Amsterdam een kelder te realiseren dan op een vrijliggende kavel op de Veluwe. Echter op beide locaties heeft u last van wegzakkend regenwater dat tijdens de kelderbouw weggepompt moet worden. Vandaar dat er steeds meer oog is voor de risico’s van de indirecte bouwkosten. Snel ‘de grond uit zijn’ is een gevleugelde uitspraak in kringen van bouwers waarbij gedoeld wordt op het risico van het droog en stabiel houden van de bouwput. Ook als het gat netjes gegraven is en de zon op het talud schijnt, kan het inkalven van de bouwput tot de nodige schade leiden.

De risico’s van een bouwput

Traditioneel wordt er, wanneer u een kelder laat bouwen, eerst een bouwput gegraven en daarin wordt de keldervloer gewapend en gestort. Als de vloer is uitgehard, worden de wanden bekist, gewapend en gestort in het werk. Dat kost veel tijd. Gedurende die tijd is het risico op bouwputinstabiliteit aanwezig. In een binnenstedelijke omgeving wordt de bouwput veelal gevormd met stalen damwanden of mixtechnieken met bodemverharder. De geprofileerde stalen damwandprofielen worden in de grond gedrukt of getrild. Dat veroorzaakt overlast en bodemperforatie. Om de kosten te reduceren, worden deze damwanden na de bouw van de kelder zoveel mogelijk weer uit de grond getrokken. Dit veroorzaakt ruimte, zetting van de omgeving en bodemschade. Ondergrondse bodemvervuiling, zoals puinresten en oude funderingen, zorgen dikwijls voor beschadiging van deze damwanden waardoor de bouwput alsnog lek blijkt tijdens het uitgraven. Dit wordt dan weer opgelost met chemische bodeminjectie. Al met al een riskante onderneming met veel kans op onvoorziene kosten en tegenvallers in de planning voor het laten bouwen en plaatsen van een prefab kelder.

Wanneer u een kelder wilt laten bouwen, is er veel variatie in kosten en prijs. Dit komt doordat de kosten van een kelder van vele factoren afhankelijk is die bij de kelderbouw een rol spelen. Hieronder vindt u een overzicht van de factoren die een grote rol spelen bij de hoogte van de kosten van het bouwen van een prefab kelder.

Het belang van vooronderzoek bij het laten bouwen van een kelder

Omdat onvoorziene bodemrisico’s voor een aanzienlijke kostenverhoging kunnen zorgen, zijn de kosten van het ondergronds laten bouwen van een prefab kelder veelal pas achteraf goed vast te stellen. Dergelijke risico’s zijn nooit geheel uit te sluiten. Uitgebreid bodemkundig en hydrologisch vooronderzoek en kennis van ondergronds bouwen en waterbeheersing zijn essentieel om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Voor dergelijk vooronderzoek moeten ook de nodige kosten gerekend worden. Reken op minstens enkele duizenden euro’s. Bevindingen uit deze eerste indicatieve vooronderzoeken zoals sonderingen, peilbuisgegevens en een milieukundige analyse kunnen tot noodzakelijk vervolgonderzoek leiden.

Kosten grondankers/trekpalen

Omdat bij veel kelders (tijdens de bouwfase) de opwaartse kracht van het grondwater de kelder uit de grond willen drukken, zijn speciale grondankers of trekpalen noodzakelijk. De prijs van de benodigde grondankers of trekpalen is sterk afhankelijk van de bereikbaarheid van de bouwlocatie, de grondgesteldheid en beschikbare machines.

Kosten graafwerk, bronbemaling en waterdichte afwerking

De kosten voor het graafwerk, de bronbemaling en het waterdicht afwerken van de prefab kelder zijn door MBS Kelderbouw redelijk snel inzichtelijk te maken wanneer u een kelder wilt laten bouwen. Voor een definitieve prijsvorming zijn minimaal de genoemde bodemonderzoeken en constructieberekeningen nodig. Dankzij onze ervaring en de daaruit voortvloeiende deskundigheid worden we steeds vaker als kennispartner ingehuurd in het voortraject van de kelderbouw. Wij kunnen als bouwer in overleg met de architect en de constructeur direct de kosten berekenen van de te maken keuzes voor bemaling, grondwerk, paalsystemen, grondankers en bouwputconfiguraties.

Technische, juridische en financiële haalbaarheid

Ons netwerk van relaties in de weg- en waterbouw en onder CAR-verzekeraars (Construction-All-Risks) is van belang om een snelle inschatting te kunnen maken van de technische, juridische en financiële haalbaarheid van de bouw van de door de opdrachtgever gewenste betonkelder. Bouwputten met grondwateronttrekking, bodeminjectie en ankers in de omgeving raken namelijk direct aan de juridische mogelijkheden van een ondergronds bouwwerk. Door de jarenlange ervaring is binnen MBS Kelderbouw ruim voldoende juridische kennis met betrekking tot dit onderwerp aanwezig.

Meer informatie over de kosten voor het laten bouwen van een kelder

Bent u van plan een kelder te laten bouwen? En wilt u graag meer weten over de specifieke kosten die hieraan verbonden zijn in uw situatie? Wij vertellen u er graag meer over. Vraag gerust meer informatie aan bij onze medewerkers en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. Meer informatie aanvragen over het laten bouwen van een kelder doet u online of door te bellen naar 035-5881888.

  Naam

  Bedrijfsnaam (optioneel)

  E-mail

  Telefoonnummer

  Bericht

  Volg Kelderbouw

  We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

  Contact

  MBS Kelderbouw
  De Limiet 28
  4131 NR Vianen

  KvK-nummer: 32096394
  Btw-nummer: NL812441321B01

  • Volg Kelderbouw op
  MBS Kelderbouw